Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Jméno
Kostel Všech svatých (Hředle, Rakovník, Česko)
Místo
Hředle (Rakovník, Česko)
Události
1315 - první zmínka o kostelu
 
1697 - započata osmiletá oprava kostela
 
1773 - dokončena barokní přestavba kostela
 
1882 - kostel opět povýšen na farní
 
Osobnosti
Prée, František Ignác - stavitel
 
 
 
Kostel leží uprostřed návsi na bývalém hřbitově.  Datum založení není známo, již v r. 1315 kostel zmiňován jako farní. Další zprávy o kostelu až ze 17. stol., kdy se zde střídali faráři z okolních vesnic. V 18. stol. započata barokní přestavba kostela, patrně podle návrhu F. I. Préea.  Jednolodní kostel s pravoúhle uzavřeným presbytářem se sakristií v ose a věží před západním průčelím. Vnějšek členěn velkým řádem pásů v omítce, okna pravoúhlá se segmentovými záklenky. Vnitřek sklenut plackami zdobenými štukovými vykrajovanými zrcadly, stěny členěny proloženými polopilíři. Ostění triumfálního oblouku s mělkými nikami, kruchta s vypnutým středem. Zařízení: většinou současné se stavbou kostela; hlavní oltář bohatě řezaný, rokokový, s obrazem Všech svatých od F. Dallingera; dva boční protějškové tabulové oltáře sv. Anny a sv. Barbory; kazatelna s ornamentálními reliéfy; v nikách triumfálního oblouku sochy Panny Marie a sv. Jakuba. Ve věži kostela zavěšeny dva zvony.
 
 
 
kostel
 
 
 
 
 
V kostele 
 
 
kostel 
 
kostel
 
 
kostel