Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Hředle za rok 2015

Fin 2-12 k 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

Rozvaha k 31.12.2015

Příloha k 31.12.2015

Hlavní kniha k 31.12.2015

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015