Navigace

Obsah

Závěrečný účet obce Hředle za rok 2016

FIN 2-12 k 31.12.2016

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Hlavní kniha k 31.12.2016