Hředle
Obec Hředle

Popis

Kostel ve Hředlích

( J. Schaller  I. 138, J. Renner 187, Fr. Janoušek, Dějiny obce kostela a školy ve Hředlích 1903)

(čerpáno z Bručánovských listů – autor Jaroslav Vitner)

Střepy knovízského rázu a bronzový náramek z pole p. Vitnera / ve škole i s provinciálně římskou sponou /. V cihelně p. Bařtipána nalezen prý železný meč. V museu rakovnickém jsou z Hředel tenské sponky a části pečetidlového nákrčníku z pohřebiště kostrového, dále 2 bylanské nádobky a střepy římsko – stradonické. V zemském muzeu bronzová mince Gordiana.

Památky arch. XXIII. 550, 551

 

Obec Hředly / Regleh / uvádí se roku III8 mezi zbožím kláštera sv. Jiří v Praze / Erben, Reg. I. 336 /

 

KOSTEL VŠECH SVATÝCH farní od roku 1882 / byl jím již za krále Přemysla Otakara I. / Stojí na bývalém hřbitově uprostřed návsi od let 1758 až 1773. Původní kostel byl dřevěný, rovněž jako zvonice vedle něho stávavší.

 

Orientovaná barokní omítaná stavba jednolodní, o dvou polích s obdélným kněžištěm a sakristií na východní straně a dvoupatrovou věží na straně západní. Rohy průčelí jsou pilastrovitými pásy zesíleny, hlavní římsa v západním průčelí před věží rovný štít.

 

Věž stojí mezi dvěma točitými schodišti, vedoucí na kruchtu a do zvonice, jest dvoupatrová, má zaokrouhlené hrany a hlavní její římsa jest uprostřed každé strany půlkruhovitě vytočena pro ciferníky hodin. Kryt na kostele taškový, plechový pak na 8boké polobáni a lucerně věže a na sanktusníku, těž osmi-bokém.

Vchody jsou dva. V západním průčelí a v sakristii, oba v rovném ostění.

Oken, svrchem segmentových, jest v kněžišti pár a v lodi dva páry, krom těch vede jedno na kruchtu v západním průčelí a čtyři do zvonice.

Uvnitř měří kněžiště 5,10m délky, 7,20 m šíře a sklenuto jest českou klenbou. -Loď má 18,40m délky, 11,00m šířky a zaklenuta jest ve dvou polích též českou klenbou. Na obou koncích jsou pole otupena pilíři, jež opatřeny jsou hlavními římsami, o něž se klenba opírá. Pod římsami jsou v pilířích výklenky, v nich postaveny r. 1890 sochy P. Marie a sv. Jakuba řezané v Grödenu tyrolském.

 

Kruchta při západním průčelí má barokně zprohýbaný plný poprsník.

 

Výprava jest v barokním slohu. Na hlavním oltáři visí v širokém prořezávaném rámu dobrý obraz Všech svatých, jež maloval Frant. Dallinger v Praze roku 1768. Nad obrazem stojí socha Boha Otce. Na brankách vedle oltáře sochy sv. Václava a sv. Ludmily.

Bokové oltáře jsou stejně architektury. Každý má po třech sochách, z nichž prostřední stojí pod baldachýnem. Oba byly r. 1888 sem přeneseny z kostela křivoklátského. Na severním oltáři uprostřed sv. Anna, učící P. Marii, řezané sousoší, mezi sv. Antonínem a sv. Františkem. Na jižním oltáři stojí uprostřed socha sv. Barbory mezi sv. Janem Křtitelem a Zachariášem.

 

Kazatelna jest zdobena barokními lištami, na stříšce stojí mezi hlavičkami andělů socha archanděla Michaela v poloviční životní velikosti.

 

Obraz sv. Rodiny, půlkruhový 0,50 x 075 m, visí na jižní zdi v lodi. Přestavuje Ježíše mezi P. Marií a sv. Josefem, jemuž vpředu klaní se dva řemeslníci, v pozadí v nebi 2 andílkové. Dobrá práce z XVIII. věku.

Obraz rovněž půlkruhový 0,50 x 0,75 m visí na severní zdi v lodi P. Maria béře Ježíška z rukou sv. Anny, v pozadí stařec /  Zachariáš ?  /,  a  na  nebi  andílek. Kopie vlašského mistra z XVII. věku.

Zvony visí dva ve věži na dubové stolici  na níž vryto   W.M. 1767

 

Č. 1. – 0,85 m vysoký, 1,10 m v průměru. Ucha hladká, pod korunou pás figurálního ornamentu. Pod ním jiný pás z festonů mezi lvími hlavami, při dolejším okraji vine se úzký pásek vlnovky z lupenů. Na plášti nápis o 6  řadách :

ZA AURZADU UROZENE A STATECZNE RYTIRZE PANA WOLDRZYCHA GERSSTORFA A Z MALSSWICZ A NA WACZKOWIE  G. M. C. HEYTMANA HRADKU KRZIWOKLATU KE CZTY A CHWALE PANU BOHU, WSSEMOHOUCZYMU, SLIT GEST TENTO ZWON, NAKLADEM OBCZE ZE WSY HRZEB KOSTELU PAMATKY WSSECH SWATYCH OBSTARANIM MATIEGE HRZIWECZKYHO RYCHTARZE HRZEDELSKYHO SSTIEPANA STRNISSTIE KOSTELNIKOW, DAWIDA BLAHY, PAWLA NOWYHO, JANA JERANA LETTHA 1606

Uprostřed nápisu jest R s korunou a pod ním na věnci znak zvonaře Tapinea

 

Při dolejší obrubě: DANYEL TAPINEUS ZWONARZ W NOWIE MIESTIE, PRAZSKEM W SLOWANECH UDIELAL MNE.

 

Na severní straně jest reliéf Ukřižovaného Krista P. a P. Marií a sv. Janem M. a nápis ve třech řádcích :

KRYSTUS UMRZIEL ZA HRZICHY NASSE, WSAL Z MRTWYCH PRO OSPRAWEDLNIENI NASSE – JOHANES NIGOLADIES GYICINNUS FARARZ TOHO CZASU.

Č. 2.  – Jest  0,55 m vysoký a 0,74 m v průměru. Ucha zdobena šesti mužskými maskami, koruna vroubkovaná a pod ní pás ornamentální.

 

Na západní straně reliéf Umírající sv. františek Xav.  a nápis Gegossen in Prag von Carl Bellmann 1832

 

/ Původní zvon, z něhož tento byl přelit za 104 zl. měl latinský nápis, dle far. pamětnice  / : Sv . Prokope oroduj za nás S. Frant. Xav. – Valentin Lissiak v Praze, Malá Strana 1748.

 

Zvonky sv. Josefa a Vendelína jsou bez nápisů.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Mobilní aplikace zdarma ke stažení:

google-play-download QR AppStore

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 8 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/9 °C
úterý 21. 5. déšť 21/10 °C
středa 22. 5. déšť 15/11 °C